Kontakt

Udruga maslinara “Zlato Brača”

Juraj Anibalović, predsjednik
Hrvatskih žrtava 16
21403 Sutivan
Republika Hrvatska

Mob:    +385-99-2182143
e-mail:  juraj.anibalovic@zlatobraca.hr

Ivica Rukavina, tajnik
Hrvoja Macanovića 5
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

mob: +385-91-7900148
e-mail: ivica.rukavina@zlatobraca.hr

OIB: 10957311311
IBAN: HR8223300031151508604

Administrator internet servisa i urednik mrežnih stranica:
Davor Lukšić
e-mail: davor.luksic@zlatobraca.hr